Prevalence of The Child Sexual Abuse in Turkey: A Scoping Review


Creative Commons License

KOÇ M., KOCTURK N., ZENCİR T.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.34, no.1, pp.209-226, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33417/tsh.1022625
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.209-226
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Çocuk cinsel istismarı (ÇCİ) farklı sosyal, kültürel ve sosyoekonomik düzeylerde ortaya çıkabilmektedir. ÇCİ olgusunu sağlıklı bir şekilde ele almak ve önleyebilmek için, ÇCİ'nin kapsamını belirlemek gerekir. Bu nedenle, bu derlemede Türkiye'de ÇCİ'nin yaygınlık oranları, Haziran-Kasım 2020 tarihleri arasında literatür taraması yapılarak elde edilen çalışmlarla ortaya konmaya çalışılmıştır. Uuluslararası ve Türk elektronik literatür veri tabanlarını (Embase, Medline, PsycInfo, Web of Science, Science Direct, PsychINFO, Google Scholar ve TÜBİTAK-ULAKBİM National Database) araştırıldı ve uygun olabilecek 523 çalışma belirlenmiştir. Dahil etme sürecinden sonra, on dört araştırma değerlendirilmiştir. Sonuçlar, çocuk cinsel istismarı yaygınlığının %2.8-32.4 arasında olduğunu göstermektedir. Ayrıca incelenen çalışmaların tamamına yakınının toplum temelli olduğu tespit edilmiştir. Ancak, popülasyon temelli çalışmaların çoğunluğunun olumlu yönüne rağmen, araştırmaların yaklaşık üçte birinin örneklem büyüklüğü yeterli değildir. Sonuç olarak, bu çalışma ile Türkiye'deki araştırmaların metodolojik özellikleri çerçevesinde ÇCİ’nin yaygınlığı hakkında çeşitli bilgilere ulaşılmıştır. Sonuçlar, Türkiye'de ÇCİ yaygınlığı ile ilgili daha fazla sayıda ve geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.