General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management of Information and Documents

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

52

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

17

H-Index (Scopus)

3

Project

9

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç. Dr. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesidir. Aynı zamanda T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığında yürütülen açık veri projesinde (veri.gov.tr) uzman olarak görev yapmaktadır. Tolga Çakmak, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden  lisans derecesi almıştır. Lisans eğitimi sırasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda yazılım mühendisliği, veri tabanları yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar gibi dersleri içeren bir sertifika programına katılmıştır. 2011 yılında kurumsal içerik yönetimi konusunda yüksek lisans tezini, 2016 yılında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları konusunda doktora tezini tamamlamıştır. 2020 yılı itibariyle Doçent unvanı alan Tolga Çakmak, 2010-2014 yıllarında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneğinde yönetim kurulunda başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak  yer almıştır. Türkiye’de bilgi ve belge yönetimi alanında ulusal ve uluslararası kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda konferansın düzenleme ve bilim komitelerinde başkanlık görevlerinde de bulunan Tolga Çakmak  on yılı aşkın süredir Türkiye’de bilgi ve belge Yönetimi alanında bilimsel yayın yapan ve çeşitli bilimsel dergilerde editörlük, editör yardımcılığı, teknik editörük ve üretim editörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası atıf indeksleri tarafan taranan dergilerde yayın kurulu üyelikleri ve makaleleri bulunan Tolga Çakmak, TÜBİTAK, Avrupa Birliği (7. Çerçeve, Erasmus+ gibi), Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş olan büyük ve orta ölçekli projelerde araştırmacı olarak yer almıştır. Son dönemde veri bilimi, metin işleme ve veri madenciliği konularında çalışmaları bulunan Tolga Çakmak’ın temel araştırma alanları bilginin düzenlenmesi, bilgi sistemleri, kişisel verilerin yönetimi ve bilgi güvenliği, bilgi yönetiminde standartlar, üstveri ve üstveri standartları, kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve dijital kütüphanelerdir.

Contact

Other Email
tcakmak@hacettepe.edu.tr
Web Page
https://tolgacakmak.net
Office Phone
+90 312 297 8200 Extension: 114
Office
Edebiyat Fakültesi B Kapısı 2. Kat