Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2020 - Devam Ediyor Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Türkiye

 • 2019 - Devam Ediyor Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D., Türkiye

 • 2016 - 2019 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D., Türkiye

 • 2015 - 2019 Lisans Yandal

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği-Çevre Mikrobiyolojisi, Türkiye

 • 2012 - 2016 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler-Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  Otoinflamatuvar Hastalıklarda Hücre Göçü Sürecinde İnflamazom Bileşenlerinin İncelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D.