Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Wh-Argument/Adjunct Asymmetry in Sentence Processing

Dilbilim Araştırmaları, cilt.28, ss.43-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eye Tracking Analysis on the Processing of Turkish Complex Sentences with Wh Phrases

Edebiyat Fakultesi Dergisi, cilt.31, ss.1-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Karmasık Tümce Yapısında Ne Sözcüklerinin Incelenmesi

Türkbilig, cilt.25, ss.103-118, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Matter of Homonymy and Salience in Terms of Attention Phenomenon in Turkish A Cognitive Linguistic Approach

Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.1-22, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar