Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Western Technology in the Ottoman Perception: The Venture of "Mosyo Elektrik"

BELLETEN, vol.77, no.279, pp.713-741, 2013 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Erken Cumhuriyet Dönemi Bilim Dergilerinin Vizyon ve Misyonları

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.31, pp.346-357, 2015 (International Refereed University Journal)

Garb’ın İlmini Almak: Ziya Gökalp’te Bilimin Statüsü

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.19, pp.177-185, 2013 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Bilimin Popülerleştirilmesi Sürecinde Popüler Bilim Dergiciliğinin Rolü: Fen Âlemi Örneği (1925-1926)

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), vol.9, no.17, pp.187-218, 2013 (International Refereed University Journal)

Batının Batılılaşması: Zihinsel Dönüşümün Eylemsel Kökeni

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.431-440, 2013 (International Refereed University Journal)

Tarih Araştırmalarında Yeni Bir Yöntem Arayışı: Osmanlıca Kaynaklar ve İnterdisipliner Bir Uygulama (Kaynakca.info Örneği)

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.6, pp.819-830, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlıların Modern Teknoloji ile Karşılaşması: Elektrik Örneği

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.18, pp.161-186, 2013 (International Refereed University Journal)

The Role of Periodical Publishing in the Process of Scientific Inclusion in Turkey: An Example of Science (1925-1926)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.9, no.17, pp.187-218, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Elektrik Öpücüğü

NTV Tarih, no.5, pp.83, 2009 (National Non-Refereed Journal)