Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Semantic Processing in the Henna Night Ritual: Associations, Ideologies, Transformations

MILLI FOLKLOR, sa.125, ss.163-176, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Beypazari Houses Within The Context of Traditional Ecological Knowledge

MILLI FOLKLOR, sa.124, ss.213-229, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Folk Beliefs and Folk Medicine Practices in Ulupamir Village

MILLI FOLKLOR, sa.109, ss.187-200, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beypazarı'nda Aza Savma ve Aza Verme Geleneği

TÜRKBİLİG:TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, sa.15, ss.119-128, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Polatlı’daki Kırım Türkleri’nin Geleneksel Törenleri"

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları:, sa.13, ss.115-129, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)