Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Beypazari Houses Within The Context of Traditional Ecological Knowledge

MILLI FOLKLOR, no.124, pp.213-229, 2019 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Folk Beliefs and Folk Medicine Practices in Ulupamir Village

MILLI FOLKLOR, no.109, pp.187-200, 2016 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Beypazarı'nda Aza Savma ve Aza Verme Geleneği

TÜRKBİLİG:TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, no.15, pp.119-128, 2008 (International Refereed University Journal)

“Polatlı’daki Kırım Türkleri’nin Geleneksel Törenleri"

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları:, no.13, pp.115-129, 2007 (National Refreed University Journal)