Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A PRISMA-Driven Systematic Review for Determining Cross-Cultural Mental Health Care

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE, vol.31, no.2, pp.150-159, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Structured Group Counseling on Anger Management Skills of Nursing Students

JOURNAL OF NURSING EDUCATION, vol.56, no.3, pp.174-181, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Approaches of intensive care nurses towards sensory requirements of patients

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.24, pp.3186-3196, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Resilience, perceived stress and psychosocial health of high-risk pregnant women

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.44, no.3, pp.1017-1026, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Related Factors of Moral Sensitivity in Nursing Students

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, vol.11, pp.209-217, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kanser Deneyiminde Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik Sağlamlık

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, vol.9, pp.2, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self Handicapping and Its Impact on Mental Health

Current Approaches in Psychiatry, vol.8, pp.145-154, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İhmal Edilen Bir Gerçek Duyusal Problemlerin Yoğun Bakım Hastalarına Etkileri

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.75-81, 2015 (Other Refereed National Journals)

Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Bir Risk Alanı Sınır Aşımları

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, pp.128-136, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YÜKSEK RİSKLİ GEBELERDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYİNİN ALGILANAN STRES VE PSİKOSOSYAL SAĞLIK İLE İLİŞKİSİ

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Attitudes of Students in Crosscultural Mental Health Care: A qualitative study

7th International Nursing Management Congress, Muğla, Turkey, 25 - 28 October 2018

Competency and Perspectives of Nursing Students in Crosscultural Mental Health Care

7th International Nursing Managemnet congress, Muğla, Turkey, 25 - 28 October 2018

Aile Terapilerinin Benzer ve Farklı Yönleri

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Levinas'ın Ben ve Öteki Kavramı Bağlamında Ruh Sağlığı Sorunu Olan Bireye Yaklaşım

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.87

Intensive Care Unit Nurses' Approaches to Patients’ Sensorial Needs.

Horatio 3rd Festival of Psychiatric Nursing, St Julian, Malta, 05 November 2014

Nursing Students Attitudes Towards Schizophrenic Patients: A Qualitative Research.

HORATIO: 3rd Festival of Mental Health Nursing, St Julian, Malta, 05 November 2014

Intensive care unit nurses’ approaches through patients’ sensorial needs

IIIrd HORATIO Festival of Psychiatric Nursing, St. Julian's, Malta, 6 - 09 November 2014, pp.27

Ruhsal Hastalıkların Sağaltımında İhmal Edilen Bir Gerçek: Kültürel Bakış Açısı

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013, pp.234-235

Nursing Students Ethical and Moral Sensitiviy

2nd European Mental Health Nurses Conference, Turku, Finland, 22 May 2013

Books & Book Chapters

sosyal Dışlanmanın Bir Boyutu: Yalnız Gençlik

in: İnter disipliner YaklaşımlaGençliğin UMUDUTOPLUMUN Beklentileri, Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2016