General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
İşletme Bölümü
Program
Örgütsel Davranış A.B.D.