Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Risk factors for unexpected follicular stagnation and treatment outcome with LH supplementation

The 25th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology lnfertility (COGI), Viyana, Avusturya, 30 Kasım - 02 Aralık 2017