Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Portrait of a British Orientalist: Edward William Lane (1801-1876)

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, no.73, pp.149-172, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

MİDHAT CEMAL KUNTAY’IN GARB’A TENKİTLERİ: İFTİRA-YI TAASSUB

ASIA MINOR STUDIES, vol.7, no.1, pp.136-157, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdurrahman El Caberti ve Giovanni Reggio nun Anlatılarında Kahire Kale Katliamı Mart 1811 ve Memlüklerin Mısır dan Tasfiyesi

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.11, no.2, pp.47-68, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mısır ın Son Memlük Beyleri 1801 1806

CTAD: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.22, pp.227-266, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Mamluk Bey in London: Muhammad Bey El- Elfi (October-December 1803)

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.9, no.17, pp.41-69, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Londra da Bir Memlük Beyi Muhammed Bey Elfî Ekim Aralık 1803

Gazi Akademik Bakış, vol.9, no.17, pp.41-69, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Last Mamluk Beys of Egypt (1801-1806)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.11, no.22, pp.227-266, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Irak Sâbiîlerine Dair Bir Asayiş Dosyası 1873 1898

CTAD: CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.9, no.18, pp.3-28, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Public Order File About Iraqi Sabaeans (1874-1896)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.9, no.18, pp.3-28, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Mısır’da asi bir Memlük: Bulutkapan Ali Bey (El-Kebîr) (1768/69-1773)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.53, no.1, pp.155-182, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Development of Arap Nationalism during the First World War

Idee e movimenti nazionalistici nella I guerra mondiale, Milan, Italy, 25 - 26 September 2014, pp.113-135

Irak Sâbiî Cemaatine Dair Bir Asayiş Dosyası 1873 1898

13th INTERNATIONAL CONGRESS OF OTTOMAN SOCIAL ANDECONOMIC HISTORY(ICOSEH), Alcala-De-Henares, Spain, 1 - 05 October 2013

Books & Book Chapters

Esvât-ı Sudûr

Metamorfoz Yayıncılık, İstanbul, 2019

İşgal ve Reformların Gölgesinde Mısırlı BirTarihçi:Abdurrahman el-Cabertî (1754-1822).

in: Avrupa Tarihinde Türk Eli Doç. Dr. Gümeç Karamuk Armağanı, Serhat Küçük, Ramazan Acun, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.159-182, 2017

Muhammed b. Abdilvehhab ve selefiliği

in: Dini Düşüncede Gelenek, Dönüşüm ve Gelecek, Şaban Ali Düzgün, Tuğba Günal, Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.91-105, 2017

The Development of Arab Nationalism During the First World War

in: Idee e movimenti nazionalistici nella I guerra mondiale, Marco Scavino, Editor, Angelo Guerini e Associati, Milan, pp.113-135, 2015

Eski Damat/Nazır, Yeni Jön Türk Lideri Mahmut Celaleddin Paşa'nın İki Muhalif Metni ‘Ulema-yı Arab’ın Hilâfet Hakkında Şer‘i Mübin ve Ahbâr-ı Sahihadan İktibasları’ ve ‘Sultan Hamid Han Sâni’ye Mektub (1316/1900)’

in: Türk Sosyal Tarihçiliğinde Bir Yalnız İsim Bahaeddin Yediyıldız Armağanı, Yunus Koç, Serhat Küçük , Editor, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.183-204, 2015