Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Three critical clinicobiological phases of the human SARS-associated coronavirus infections

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, vol.24, no.16, pp.8606-8620, 2020 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Ankaferd Hemostat Affects Etoposide Resistance of the Malignant Melanoma Cells

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, vol.30, no.1, pp.43-53, 2020 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Toluidine blue O is a potent inhibitor of human cholinesterases

ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS, vol.604, pp.57-62, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

In silico prediction of chemosensitivity to Saracatinib in Melanoma cell lines

International Congress of Medicine and Health Science, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2021

KANSERE KARŞI MİKROFLORAMIZ

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARYSTUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 13 February 2021

BAKTERİYEL EKZOTOKSİNLERİN VE KANSER HÜCRELERİNİN İKİLİ ETKİLEŞİMİ

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 12 January 2021

BAKTERİYAL ENFEKSİYONLARIN KEMOTERAPİYE YANIT VE KANSER ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ; DOST MU? DÜŞMAN MI?

Zeugma 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 29 - 31 May 2020 Sustainable Development

Subgroups of Acute Leukemia Based on RAS Gene Family Expression.

COST Action CM1407 4th Meeting, Lizbon, Portugal, 21 September 2017, pp.1-7

Determination of Drug Sensitivity Subgroups of Acute Leukemia

FARABİ IV. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı, Zonguldak, Turkey, 08 May 2017, pp.1-7

Determination of chemoterapoetic drug sensitivity subgroups of acute leukemia

41st FEBS Congress on Molecular and Systems Biology for a Better Life, Kusadasi, Turkey, 3 - 08 September 2016, vol.283, pp.373-374 identifier

Predicting the Progression of Subclinical MGUS to Clinically Active MM in Multiple Myeloma

Moleküler Biyoloji Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 November 2015, pp.1-7

Toluidine blue o is a potent inhibitor of human cholinesterases

Febs Embo 2014 Congress, Paris, France, 30 August - 04 September 2014

İnsan Eritrosit Glutatyon S-transferaz Pi İzoziminin Saflaştırılması

24. Ulusal Biyokimya Kongresi, Konya, Turkey, 25 September 2012, pp.1-7

Books & Book Chapters

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemleri

in: Sağlık Çalışanları için Enfeksiyon Hastalıkları, Prof. Dr. Şükrü Volkan Özgüven, Uzm. Dr. Levent Hayat, Dr. Öğr. Gör. Esra Türker, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.407-426, 2021