Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2015 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji , Türkiye

 • 2006 - 2009 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji , Türkiye

 • 2003 - 2006 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyolyoji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Mezenşimal kök hücrelerin immün modülatör etkisinin hemofagositik sendrom klinik uygulamalarına temel oluşturmak üzere in vitro modelde incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji (Dr)

 • 2009 Yüksek Lisans

  Miyokardiyal rejenerasyon için sıçan kemik iliği kök hücrelerinden kardiyomiyositlerin farklılaştırılması ve karakterizasyonu

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce