Education Information

Education Information

  • 2006 - 2011 Undergraduate

    Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat, Kimya, Turkey

Dissertations

  • 2015 Postgraduate

    Sefuroksim aksetilin voltametrik davranışlarının incelenmesi ve elektroanalitik yöntemlerle farmasötik preparatlardan analizi

    Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya (Yl) (Tezli)