Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hypothesis testing for the inverse Gaussian distribution mean based on ranked set sampling

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.90, sa.13, ss.2384-2394, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A group sequential test of circular data using the von Mises distribution

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.44, sa.6, ss.1569-1578, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hypothesis testing for the mean of inverse Gaussian distribution using alpha-cuts

SOFT COMPUTING, cilt.19, sa.1, ss.113-119, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy approach of group sequential test for binomial case

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.43, sa.6, ss.1017-1034, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Power Comparisons for Group Sequential Tests with Nonparametric Statistics in Case of Nonproportional Hazards

JOURNAL OF BIOPHARMACEUTICAL STATISTICS, cilt.23, sa.2, ss.447-460, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A simulation study on power comparisons for group sequential tests of non-parametric statistics

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.79, sa.6, ss.769-785, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

RATIO ESTIMATORS WITH UNEQUAL PROBABILITY DESIGNS

PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS, cilt.24, sa.3, ss.167-172, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A group sequential test for the inverse Gaussian mean

STATISTICAL PAPERS, cilt.49, sa.2, ss.377-386, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Horvitz Thompson Ratio Type Estimator in Estimating population Mean

Sop transactions on statistics and analysis, cilt.2, sa.1, ss.1-7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ratio Estimators in Post Stratification

Nüfus Bilim, cilt.34, sa.3, ss.3-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rastgeleleştirilmiş Cevap Modelinde Oran Tahmin

İstatistikçiler dergisi:İstatistik&Aktüerya, cilt.7, ss.29-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzzy Approach for Group Sequential Test

Advances in Fuzzy Systems, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A Post Stratified Randomized Response Model for Proportion

American Journal of Mathematics and Statistics, cilt.4, sa.3, ss.156-161, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fuzzy Approach for Group Sequential Test Advances in Fuzzy Systems

Advances in fuzzy systems, ss.1-9, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sequential Probability Ratio Test of Correlation Coefficient Using Fuzzy Hypothesis Testing

Open Journal of Statistics, ss.195-199, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Aşamalı Örnekleme Yöntemlerinde Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.9-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimal Restricted Designs for the Inverse Gaussian Mean

Mathematical and Computational Applications, cilt.18, sa.2, ss.94-102, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğunlaşma Parametresi Bilinmediğinde Dairesel Verilerde Ortalama Yön için Ardışık Testin Uygulanması

istatistikçiler Dergisi, cilt.2, ss.9-18, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Two stage group sequential designs for comparative clinical trials

Mathematical and Computational Applications, cilt.13, sa.1, ss.31-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rayleigh Dağılımının Ardışık Olasılık Oran Testi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.101-112, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam testlerinde kullanılan Üstel ve Weibull dağılımlarının ardışık testi

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi., cilt.7, sa.1, ss.65-74, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Group Sequential Test of Stratified Nonparametric Statistics for Survival Data

Pakistan Journal of Statistics, cilt.22, sa.3, ss.277-284, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimal three stage design

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistic, cilt.35, sa.2, ss.227-234, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ashtma like symptoms prevalance in five Turkish urban centers

Allergol Immunopathology, cilt.33, sa.5, ss.270-276, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asthma-like symptoms prevalence in five Turkish urban centers

Allergol et Immunopathol, cilt.33, sa.5, ss.270-276, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Group Sequential Test of Non parametric Statistics for Survival Data

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistic, cilt.34, ss.67-74, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dairesel Verilere Uygulanan Tanımlayıcı İstatistiksel Yöntemler ve Meterolojik Bir Uygulama

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.115-122, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ardışık Örnekleme Planında Cusum Kontrol Kartlarının Kullanımı

İstatistik Araştırma Dergisi, ss.87-99, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimal Kıstlanmış İki Aşamalı Test Düzeni

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.95-103, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Bayesian Group Sequential Test of Correlation Coefficient

Applied Statistical Science IV, ss.115-119, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

a t Kullanım Fonksiyonlarına Dayalı Olarak Elde Edilen Grup Ardışık Test Yöntemi ve Korelasyon Katsayısının Testi için Kullanımı

Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.233-265, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pocock un Grup Ardışık Test Yöntemi ve Korelasyon Katsayısının Testi için Kullanımı

Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.165-184, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortalaması ve Varyansı Bilinmeyen Normal Dağılımlı Kitlelerde Korelasyon Katsayısının Ardışık Testi 11 Seri B 35 51 1990

Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.35-51, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korelasyon Katsayısının Ardışık Testi Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 10 Seri B 1 9 1989

Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.1-9, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Testing fuzzy hypotheses based on sequential test statistic an application to medical dataset

Second International Researchers Statisticians and Young Statisticians Congress, 4 - 08 Mayıs 2016

Regression Estimator for Unequal Probability Sampling

9.Uluslararası İstatistik Kongresi- İSTKON-9, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.265-266

Fuzzy Approach for Inverse Gaussian Distribution

4th International Conference on Mathematical and Computational Applications, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2013

Group Sequential Test for Fuzzy Hypothesis Testing

Prague Stochastics, Prag, Çek Cumhuriyeti, 30 Ağustos - 03 Eylül 2010

Epidemiology of smoking among Turkish adults A national household survey 2002

The Second Internatıonal Symposıum on Medical Geology, Nutrition and Cancer, 31 Mart - 03 Nisan 2003, ss.33-36