Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multivariate Analysis of Risk Factors Predisposing to Kinesiophobia in Persons With Chronic Low Back and Neck Pain

JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS, cilt.42, ss.565-571, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of stabilization exercises on diaphragm muscle thickness and movement in women with low back pain

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.31, ss.323-329, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A comparison of occupational groups using different working postures in terms of their low back and neck health status

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.31, ss.475-480, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Functional contributors to poor movement and balance control in patients with low back pain: A descriptive analysis

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.29, ss.477-486, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Traumatic brain injury shows better functional recovery than brain tumor: a rehabilitative perspective

EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE, cilt.50, ss.17-23, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RELATIONSHIP BETWEEN LUMBOPELVIC MOTOR CONTROL AND POSTURAL BALANCE AND PHYSICAL PERFORMANCE

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-TURK FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON DERGISI, cilt.30, ss.62-68, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A novel acute phase rehabilitation approach: Vibration therapy in insular glioma patients

Medicine Science International Medical Journal, cilt.7, ss.448-450, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of different balance scales in Parkinson's disease

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.20, ss.17-24, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuk ve Adölesan Katılım Anketi’ nin (CASP) Türkçe geçerlik vegüvenirlik çalışması

XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018, cilt.29, ss.87

Terzilerde çalışma ortamı, postüral analiz ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları değerlendirmesi’

Gözlemsel skapular diskinezi değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması Pilot çalışma, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

PEDİATRİK EPİLEPSİ CERRAHİSİ SONRASI ERKEN DÖNEM REHABİLİTASYON : BİR VAKA SUNUMU

Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017, ss.85

Total diz artroplastisini takiben gövde stabilizasyonu eğitimi

XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, cilt.48, ss.317

Kitap & Kitap Bölümleri

Nöroşirurji Alanında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fatih Erbahçeci, Editör, Hipokrat Kitabevi, ss.875-930, 2019

Nöroşirurji Alanında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fatih Erbahçeci, Editör, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, ss.875-925, 2019

Yaşlanma ve Mobilite

Motor Kontrol - Araştırmanın Klinik Uygulamaya Aktarılması, Anne Shumway-Cook, Marjorie H. Woollacott, Editör, Hipokrat Yayınevi, ss.360-375, 2018

Motor Öğrenme ve Fonksiyonel İyileşme

Motor Kontrol, Arzu Güçlü Gündüz, Sevil Bilgin, Çiğdem Öksüz, Özge Ertekin, Gözde İyigün, Editör, Hipokrat, Ankara, ss.21-43, 2018

Lumbal Spinal Tedavi

ortopedik problemlerde manuel terapi, İnci Yüksel, Editör, Hipokrat yayınları, 2017