General Information

Institutional Information: Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik A.B.D.
Research Areas: Life Sciences, Plant Biology, Systematic Botany, Natural Sciences

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

141

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

144

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

14

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

Bilim Dünyasına kazandırdığı yeni türler

1.     Astragalus aydosensis, Peşmen ve Erik

2.     Polygala inexpectata, Peşmen ve Erik

3.     Ranunculus munzurensiis, S. Erik ve Ş. Yıldırımlı

4.     Morina persica var. decussatifoliia

5.     Geraniıum platypetalum   var. albipetalum, S.Erik ve N.  Demirkuş

6.     Arnebia purpurea, S.Erik ve H. Sümbül

7.     Veronica antalyensiisi M.A.Fischer, S.Erik ve H. Sümbül

8.     Astragalus depressus  var. tasheliensis

9.     Helichrysum peshmenianuum, S..Erik

10.  Silene aydosensis, K. Yıldız ve S. Erik

11. Chaerophyllum posofianum, Erik ve Demirkuş

12. Vicia erzurumica, N.Demirkuş ve S. Erik

13. Astragalus pseudopinetorum  B. Özüdoğru, S. Erik ve F. Taeb

 

Türkiye İçin yeni Türler

1.     Galanthus caucasicus

2.     Aconitum anthora

3.     Serratula radiataa sub. subsp. radiata

4.     Scorzonera latifolia var. angustifolia

5.     Hiasopus officinalis sub. sp. officinalis

6.     Allium hymenorrhizum

7.     Solanum cornutum

8.     Ligularia sibirica

9.     Campanula trachelianum sub.sp. trachelianum

10. Scorzonera woronowii

 

Lektotipler

Arabis deflexa

Symphytum anatolicum

 

Türkiye Florası  Kareleme Sistemindeki Yeni Kare Kayıtları :

Toplam : 1750 kayıt