Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Pollen Morphology of Turkish Romulea Maratti (Iridaceae)

Turk J Bot, vol.31, pp.171-182, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyolojiye ve Biyoloji Öğretmenliğine Karşı Tutumlarına Göre Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tiplerinin Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.110-116, 2005 (International Refereed University Journal)

Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pollen Morphology of Three Pomoid Genera X Malosorbus Browicz Mespilus L and Eriolobus Ser Roemer Rosaceae

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, vol.33, pp.65-75, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Biyoloji Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Programlarının Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.219-228, 2000 (International Refereed University Journal)

Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri Karşılaştırılması

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.18, pp.128-139, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)