Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

20. Yüzyıl Sanatında Gündelik Hayat Sanat İlişkisi

Sanat Yazıları, sa.37, ss.361-381, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar