General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Devletler Hukuku A.B.D.

Metrics

Publication

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals