Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2001 - 2017 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Economıcs And Admınıstratıve Programs, Turkey

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tuketici Bilimleri, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Ve Tüketici Birimleri A.B.D., Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Akademisyenlerin iş ve aile karakteristiklerinin evlilik, aile ve yaşam tatmini ile ilişkisi: İş ve aile çatışmasının aracı rolü

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Ve Tüketici Bilimleri (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Kurum ev idaresi alanında çalışanların örgütsel bağlılıklarının incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aile Ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English