Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Bitki Biyolojisi

  • Bitki Fizyolojisi

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Bitki Moleküler Genetiği

  • Temel Bilimler