General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Sayısal Yöntemler A.B.D.

Metrics

Publication

1

Project

2