Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tinnituslu Bireylerde Dinleme Eforunun Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma

Turkish Journal of Audiology And Hearing Research, cilt.1, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vestibular Rehabilitation Following the Vestibular Neurectomy:A Case Report

11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, 19 - 22 Eylül 2017