Genel Bilgiler

Biyografi

Dr. Seçil Demirkol Canl?

Dr. Seçil Demirkol lisans e?itimini Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde 2012'de tamamlad?. Doktoras?n? yine ayn? bölümde Dr. Ali Osmay Güre dan?smanl???nda 2018 y?l?nda ald?. Bu laboratuarda k?sa bir post-doc'tan sonra, May?s 2018'den beri Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Arast?rma merkezine Dr. Ö?retim görevlisi olarak görev yapmaktad?r. Temel ilgi alanlar? kanserde prognoz ve tedavi yan?t? ile iliskili moleküler biyobelirteçlerdir.

https://www.researchgate.net/profile/Secil_Demirkol

https://www.linkedin.com/in/se%C3%A7il-demirkol-55069714b/r

?lgi alanlar?

Kanser, prognoz, biyobelirteç, yan?t tahmini, EMT

Kurum Bilgileri

Birim
Rektörlük-B
Bölüm
Rektörlük-M

İletişim

Ofis
Kanser Enstitüsü