Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kuramsal Açıdan Kuşaklararası Dayanışma: Yaşlı-Genç İlişkileri

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 18 - 24 March 2012, pp.1-300

Perceptions on Hate Speech Victimization among Rutgers School of Criminal Justice Students

Bullying and the Abuse of Power, Prag, Czech Republic, 03 November 2011, pp.13-25 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yoksulluk ve Akıl Sağlığı

in: YOKSULLUK ve SOSYAL HİZMET, Yıldırım Filiz, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Erzurum, pp.1-21, 2020

Yoksulluk ve Akıl Sağlığı

in: Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Filiz Yıldırım, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Erzurum, pp.1-21, 2018

Aile İçi Şiddet

in: Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Şahin B., Editor, Ataürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.106-127, 2013

Kuramsal Açıdan Kuşaklararası Dayanışma: Yaşlı-Genç İlişkileri

in: Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri,, Metin Ayhan, Emine Özmete,, Editor, Grafer Tasarım, Ankara, pp.189-204, 2012