Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

RETURN MIGRATION OF ETHNIC TURKISH YOUTH TO TURKISH UNIVERSITIES

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.46, no.7, pp.1133-1142, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Profiling Property Criminals in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY AND COMPARATIVE CRIMINOLOGY, vol.54, no.4, pp.640-655, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Risk Altındaki Çocuklar ve Çocuk Suçluluğu

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), no.52, pp.785-804, 2016 (National Refreed University Journal)

READING THE NEW FORMS OF WORK: JOB POSTINGS FOR UNIVERSITY GRADUATES WITH NO WORK EXPERIENCE IN CAREER WEBSITES

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.53, pp.327-355, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN REFORMATORY CENTERS

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.99-119, 2015 (National Refreed University Journal)

AN EVALUATION ON CHILDREN AT RISK AND CHILD DELINQUENCY IN TURKEY

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.52, pp.791-810, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bazı Sosyal Etkenlerin Çocuk Suçluluğu ile İlişkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.77-95, 2014 (National Refreed University Journal)

Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma Planlarında Türkiye’nin Bilim Politikası: 1990-2010 Dönemi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.13, pp.91-111, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kuramsal Açıdan Kuşaklararası Dayanışma: Yaşlı-Genç İlişkileri

Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 18 - 24 March 2012, pp.1-300

Perceptions on Hate Speech Victimization among Rutgers School of Criminal Justice Students

Bullying and the Abuse of Power, Prag, Czech Republic, 03 November 2011, pp.13-25

Books & Book Chapters

Aile İçi Şiddet

in: Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Şahin B., Editor, Ataürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.106-127, 2013

Kuramsal Açıdan Kuşaklararası Dayanışma: Yaşlı-Genç İlişkileri

in: Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma Sempozyumu Bildirileri,, Metin Ayhan, Emine Özmete,, Editor, Grafer Tasarım, Ankara, pp.189-204, 2012