Education Information

Education Information

  • 1982 - 1989 Doctorate

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1989 Doctorate

    Minyatürlü Ahmedi İskendernameleri: İkonografik bir deneme

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü