Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Foreign Labor Force in Early Republican Turkey:The Case of Hungarian Migrant Workers

Hungarian Historical Review, vol.6, pp.597-623, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Avusturyalı Savaş Muhabiri Georg Bittner’in Çanakkale Cephesi İzlenimleri

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.15, pp.133-163, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Role of Italy in the Relations between Turkey and Hungary (1928-1933)

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, vol.13, no.25, pp.155-181, 2017 (ESCI) identifier identifier

Kitap Tanıtım ve Değerlendirme Árpád Hornyák Macar Yugoslav Diplomatik İlişkileri 1918 1927

Karadeniz Araştırmaları, vol.12, pp.182-186, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Slovakya daki Macar Azınlık ve Bunun Slovakya Macaristan İlişkilerine Etkisi

Avrasya Etüdleri, vol.16, pp.135-165, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Voyvodina Meselesi Üzerine Güncel Bir İnceleme I

Karadeniz Araştırmaları, pp.128-138, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Cephelerinde Savaşan Avusturya-Macaristan Askerlerinin Mondros Mütarekesi Sonrasında Memleketlerine Geri Dönüşleri

19 Mayıs’ın Yüzüncü Yıldönümünde Atatürk ve Türk İstiklâli Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 May 2019, pp.586-597

Turkey and Hungary: Possible Allies for Italy in the Balkans?

Italy’s Decade of War: 1935-45 in International Perspective conference, Glasgow, United Kingdom, 6 - 07 September 2016

Hungarian Investment and Manpower in Turkey at Early Republican Era

Relations between Turkey and Hungary & Fine Arts in Turkey, Pec, Serbia And Montenegro, 11 May 2016

Macar Elçilik Raporlarında Türkiye Ve Balkan Antantı 1931 1935

Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp, Macedonia, 17 - 22 November 2011, pp.1243-1256

Avusturya Macaristan Topçu Bataryaları

Çanakkale 100 I. Dünya Savaşı'nda Avusturyalı-Macar-Türk İttifakı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 November 2015

Relations between Turkey and Hungary in the Aftermath of the World War One 1920 1923

Fifth International Congress of Belarussian Studies, Kaunas, Lithuania, 2 - 04 October 2015

Territories in Anatolia under French occupation and Turco French Relations

La France, Les Français En Guerre(s) Et L'Europe Médiane Aux XIXe Et XXe Siécles, Pec, Hungary, 17 April 2014, pp.51-62

The Austro-Hungarian Artilleries at The Ottoman Fronts in the General War

Australian Historical Association 33rd Annual Conference Conflict in History, Brisbane, Australia, 7 - 11 July 2014

Turkey and Science in Turkey in memoirs of the German Exile Scholars

Birodalomból Középhatalom: Törökország társadalmi és politikai dimenzói a mult és napjaink tükrében, Budapest, Hungary, 03 December 2012

Atatürk ve Macarlar

Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2008

Books & Book Chapters

Macaristan’da Çağdaş Osmanlı Tarihçiliğinin Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu

in: Dünyada Osmanlı Tarih Yazımı - I, Ahmet Özcan, Özhan Kapıcı, Yalçın Murgul, Editor, Doğu Batı, Ankara, pp.306-326, 2020

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye’nin Orta Avrupa’ya Yönelik Siyaseti

in: Türk-Macar İlişkilerinin İzinde 20 Yıl Prof. Dr. Melek Çolak Armağanı, Namal Yücel, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.407-427, 2020

The Role of Austro-Hungarian Artillery on the Ottoman Fronts in World War I

in: Between Empires – Beyond Borders The Late Ottoman Empire and the Early Republican Era Through the Lens of the Köpe Family, Gábor Fodor, Editor, Hungarian Academy of Sciences Research Center for Humanities, Budapest, pp.87-115, 2020

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Macaristan İlişkilerinde Turan Cemiyeti’nin Rolü Üzerine

in: Turan Ve Turancılık – Edebiyat, Sosyoloji Ve Jeopolitik’te Kavram, Kuram, Anlam, Konum, Okay Yeliz, Editor, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, pp.159-171, 2019

Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması (18 Aralık 1923)

in: Halil İnalcık Armağanı III Tarih Araştırmaları, Ahmet Özcan, Editor, Doğubatı, 2016

Yakın Dönem Türkiye-Macaristan İlişkileri

in: Mavi Elma Türkiye Avrupa İlişkileri, Örmeci Ozan, Işıksal Hüseyin, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.725-776, 2016

Voyvodina

in: Balkanlar El Kitabı Cilt II Çağdaş Balkanlar, Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ, Editor, Akçağ, Ankara, pp.81-96, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Atatürk Döneminde Türkiye-Macaristan İlişkileri

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.----, 2021