Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Balkanlar’da Osmanlı Dönemi Maden Sanatı: XV-XVIII. Yüzyıllar ArasındaFaaliyet Gösteren Gümüş İşi Atölyeleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp.15-35, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Wars and Treasures as Means of Interaction: The Impact of Turkish Material Cultural Heritage in Polish Art and Culture

Türkiye Polonya İlişkilerinde ”Temas Alanları” (1414-2014), Varşova, Poland, 6 - 07 June 2014, pp.89-98

SARAYIN GİZLİ BAHÇESİ: 17. YÜZYIL TOPKAPI SARAYI HAREM DAİRESİ ÇİNİ PANOLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE İSTANBUL’DAKİ BENZER ÖRNEKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ULUSLARARASI CUMHURİYET SANAT GÜNLERİ 18-20 NİSAN 2017, Sivas, Turkey, 18 - 20 April 2017, pp.726-744

Interactions with the Islamic Orient in Polish Art and Culture

The Ottoman Orient in Renaissance Culture, Krakow, Poland, 26 - 27 June 2015, pp.237-256

The Ornamental Repertoire of Ottoman Art on Wood and Stucco DecorationDuring the Age of Çelebi Mehmed

Art Turc, 10e Congrês international d’art Turc, Cenevre, Switzerland, 17 - 23 September 1995, pp.67-74

Books & Book Chapters

Mersin Evleri

T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1995

Episodes in the Encyclopedia

Medieval Islamic Civilization

TaylorFrancisBoks Inc., Routledge, pp., 2006 identifier identifier identifier