Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi, Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Dialectics of Nationalism: Ethnos, Demos, Cosmos

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 • 2004 Yüksek Lisans

  Çağdaş Siyaset Kuramında Yurttaşlık: Evrenselci ve Farklılığa Dayalı Modeller Üzerine Bir İnceleme

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce