Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Dialectics of Nationalism: Ethnos, Demos, Cosmos

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  Çağdaş Siyaset Kuramında Yurttaşlık: Evrenselci ve Farklılığa Dayalı Modeller Üzerine Bir İnceleme

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English