Projects

Amiloid Hayvan Modelinde ASC(Apoptosis-associated speck like protein with a CARD) proteinin AA Tip Amiloid Patogenezindeki işlevinin aydınlatılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - Continues

Uyarılmış Pluripotent Kök Hücrelerden Köken Alan Monosit/Makrofajlarda Mevalonat Kinaz Eksikliği Patogenezi ile Hücre Göçü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ailevi Akdeniz Ateşi(AAA) Hastalığında Etkili Olduğu Düşünülen miRNAların Farklı Biyolojik Örneklerde İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2023

Ailevi Akdeniz Ateşi(AAA) Hastalarında Saptanan miRNA'ların İlaç Direnci Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Peynircioğlu B. (Executive)
TUBITAK Project, 2019 - 2021

Ailevi Akdeniz Ateşi(Aaa) Hastalarında Saptanan Mirnaların İlaç Direnci Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

TUBITAK Project, 2019 - 2021

Otoinflamatuvar Hastalıklarda (Tanımlanmış ve Tanımlanmamış) Kişiselleştirilmiş Moleküler Tıp İçin Klinik ve Deneysel Çalışma: Modifiye edici (‘Modifier’) Faktörlerin Rolü

Özen S. (Executive)
Other International Funding Programs, 2016 - 2019

A Comprehensive Clinical And Experimental Approach To Personalized Molecular Medicine In Patients With Defined And Undefined Autoinflammatory Disorders

Özen S. (Executive)
Other International Funding Programs, 2016 - 2019

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalığında Belirlenen Aday miRNA'ların Dolaşımdaki Varlığının Eksozomlar Üzerinden Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

Otoinflamatuvar Hastalıklarda İnflamazom Bileşenlerinin Hücre Göçü Sürecinde İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Ailevi Akdeniz Ateşi patogenezinde mikrobiyota profilinin incelenmesi

Other International Funding Programs, 2017 - 2019

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalığında Belirlenen Aday miRNA’ların Dolaşımdaki Varlığının Eksozomlar Üzerinden Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığında Görülen İnflamasyon Sürecinde Rol Alan miRNAların Tanımlanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Avrupa İnsan Genetiği Konferansı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Ailevi Akdeniz ateşi patogenezinde MEFV gen ifadesinin düzenlenmesinde rol oynayan miRNA’ların belirlenmesi

Other International Funding Programs, 2014 - 2018

Ailevi Akdeniz Ateşi Patogenezinde MEFV Gen Ifadesinin Düzenlenmesinde Rol Oynayan miRNA'ların Belirlenmesi

TUBITAK Project, 2015 - 2017

Ailevi Akdeniz Ateşi Patogenezinde mikroRNA20a ve mikroRNA197'nin Olası Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

8. Uluslararası Ailevi Akdeniz Ateşi ve Sistemik Otoinflamatuvar Hastalıklar Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Hücre polaritesinin Pluripotent Kök Hücrelerdeki Önemi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığında inflamatuvar hücre göçü sürecinin incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Pyrin proteinin inflamatuvar hücre göçündeki işlevinin araştırılması

TUBITAK Project, 2012 - 2014

Pyrin Proteininin İnflamatuvar Hücre Göçündeki İşlevinin Araştırılması

TUBITAK Project, 2012 - 2014

Pyrin ve Pyrin ile Ilişkili Proteinlerin Hücre Göçü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

TUBITAK Project, 2010 - 2011