Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Asit Baz Dengesizlikleri

in: Hemşirelik alanında kullanılan kavram beceri ve modeller, Gürhan N,Yaman Sözbir Ş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1, 2020

Böbrek Transplantasyonu

in: Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Sevilay Şenol Çelik, Ayişe Karadağ, Editor, Akademi Basın, pp.375-392, 2019

Kalp Kapak Hastalıkları ve Cerrahi

in: Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Sevilay Şenol Çelik, Ayişe Karadağ, Editor, Akademi Basın, pp.279-296, 2019

Bireyin, Toplumun ve Sağlık Personelinin Yaşlılığa İlişkin Tutum ve Algıları

in: Geriatri Hemşireliği, Kapucu S., Editor, Hipokrat Kitabevi, pp.357-371, 2019