Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The effects of Clinical Pilates exercises on patients with shoulder pain: A randomised clinical trial

JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES, vol.21, no.4, pp.847-851, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN YERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, 2016 (Other Refereed National Journals)

Klinik pilates egzersizlerinin osteoartritli hastalarda propriosepsiyon ve mobilite üzerine etkileri

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Egzersizin diz osteoartritli hastalarda fonksiyonel durum üzerine etkisinin araştırılması

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of Temporospatial Characteristics of Gait in Folk Dancers: Pilot Study

9. Uluslararası Biyomekanik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 - 22 September 2018, pp.278

Halk danslarının ayak biyomekaniğine etkisi: pilot bir çalışma

XVII. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA GELİŞMELER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, pp.103

Ayağın Birinci Hattı

Dr. Fzt. Sibel ATAY YIlmaz Anısına 5. Fizyoterapide Genç Araştırmacılar ve Yeini Fikirler Sempozyumu, Turkey, 16 May 2017

Doğumsal subkutan iskemi skarında fizyoterapi ve ortez yaklaşımı: Olgu sunumu

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.28, pp.48-49

Trimalleoler kırık sonrası rehabilitasyon programı ile takip edilen olgunun sunumu

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.28, pp.98-99

DIFFERENCES IN PERCEPTION OF THE DISEASE CONSTRAINTS BETWEEN THE CHILD AND PARENTS IN JIA

Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, Spain, 14 - 17 June 2017, vol.76, pp.1515 identifier

EEFFECTS OF CLINICAL PILATES EXERCISES COMBINED WITH DANCETHERAPY ON MOOD IN PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1284 identifier

THE EFFECTS OF CLINICAL PILATES EXERCISES ON KINESTESIA AND POSITION SENSE IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Canada, 8 - 11 June 2016, vol.75, pp.1284 identifier

Egzersiz hastalık aktivitesini nasıl etkiler Ankilozan Spoandilit

1. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2015

Romatizmal Hastalıklarda Gövde Stabilizasyonu Klinik Pilates Egzersiz Yaklaşımı

1. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2015

Sağlık araştırmalarında Delphi Tekniği

Dr.Fzt. Sibel Atay Yılmaz Anısına 3. Fizyoterapide Genç araştırmacıları ve Yeni Fikirler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 07 May 2015

THE EFFECTS OF CLINICAL PILATES EXERCISES ON KINESOPHOBIA IN WOMEN WITH OSTEOPOROSIS

15th Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Paris, France, 11 - 14 June 2014, vol.73, pp.1225-1226 identifier

Biyopsikososyal Model Nedir

II. Çocuk Romatoloji Kongresi, Turkey, 25 - 26 April 2014, pp.31-34

Romatizmal Hastalarda Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımının Rolü Nedir Yeni bir Egzersiz Modeli

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.72-73

İki farklı Romatizmal Hasta Grubunda Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.73

Osteoartritli Hastaların Sağlık ve Hastalık Kavramlarına Bakış Açısının Sunumu

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.71

Cinsiyet farkı Ankilozan spondilitli hastalarda depresyon ve fonksiyonel durumu etkiler mi

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli, Türkiye., Turkey, 9 - 12 May 2013, vol.24, pp.49

Fonksiyonel durumun iki farklı romatizmal hastalığı sahip hastaların sosyalizasyonu ile ilişkisinin sunumu

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli, Türkiye., Turkey, 9 - 12 May 2013, vol.24, pp.49

The role of clinical pilates exercises in children with juvenile idiopathic arthritis A pilot study

18th Pediatric Rheumatology European Society (PReS) Congress. Bruges, Belgium., 14 - 18 September 2011, vol.9, pp.117

The effects of gluteus medius taping on hip and knee muscle strength and functional performance in female patients with knee osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011. London, United Kingdom, 25 - 28 May 2011, vol.70, pp.767

Hip abductor strength is correlated with knee flexion and extension muscle strength in patients with knee osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011. London, United Kingdom, 25 - 28 May 2011, vol.70, pp.709

Does gender difference affect the depression and functional status of patients with ankylosing spondylitis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011, 25 - 28 May 2011, vol.70, pp.709

Ankilozan spondilitli olguların spinal hareketliliğinin cinsiyete göre değişimi

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.166

Erken dönem ankilozan spondilitli olgularda torakal ekspansiyondaki etkilenimin fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin araştırılması

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.205

Osteoporozlu hastaların günlük yaşam aktivite düzeyleri ile eğitim hastalık bilgi düzeyleri ve depresyon durumları arasındaki ilişkinin araştırılması

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.205

The effects of kinesiotaping on lumbal spine mobilization in patients with ankylosing spondylitis a pilot study

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy. 16-19 June 2010., 16 - 19 June 2010, vol.69, pp.729

Does correcting breathing effect the perception of pain

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010., 16 - 19 June 2010, vol.69, pp.313

Does educational level effect the level of patient awareness and quality of life in patients with osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy., 16 - 19 June 2010, vol.69, pp.718

The role of level of patient awareness in detecting health related quality of life in turkish patients with ankylosing spondylitis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy., 16 - 19 June 2010, vol.69, pp.719

The effect of mobility level on basic daily living activities in patients with rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2009. Copenhagen, Denmark, 10 - 13 June 2009, vol.68, pp.308

Myozit te klinik pilates egzersizlerinin rolü Olgu sunumu

2. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi. İzmir, Türkiye., Turkey, 14 - 16 May 2009, vol.20, pp.156

Books & Book Chapters

Ayağın Birinci Sırası

in: Fizyoterapi Seminerleri Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, , Editor, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 2017

Çocukluk Çağında Ağrı

in: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.69-85, 2015

Ağrının Tarihçesi ve Sınıflandırması

in: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal,Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.1-14, 2015

Ağrı Yönetiminde Psikolojik Temelli Stratejiler

in: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.25-33, 2015

Ağrı Teorileri

in: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.15-24, 2015

Ankilozan Spondilit ve Egzersiz

in: Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Ünal, Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.213-245, 2015

SPONDİLOARTROPATİLER

in: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA BİYOPSİKOSOSYAL MODEL BİLİŞSEL EGZERSİZ TERAPİ YAKLAŞIMI BETY, ÜNAL, EDİBE, Editor, PELİKAN YAYINCILIK, Ankara, pp.99-142, 2014

ROMATOLOJİ BİLİMİ VE BİYOPSİKOSOSYAL MODEL

in: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA BİYOPSİKOSOSYAL MODEL BİLİŞSEL EGZERSİZ TERAPİ YAKLAŞIMI BETY, ÜNAL, EDİBE, Editor, PELİKAN YAYINCILIK, Ankara, pp.1-15, 2014