Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
İç Mimarlık / Çevre Tasarımı Bölümü
Ana Bilim Dalı
İç Mimarlık Anasanat

İletişim

E-posta
pelinkockan@hacettepe.edu.tr
Posta Adresi
hacettepe üniversitesi güzel sanatlar fakültesi içmimarlık ve çevre tasarımı bölümü