Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electrophysiologic evaluation of facial nerve functions after oxaliplatin treatment

CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY, cilt.84, sa.3, ss.513-520, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Wideband Tympanmetry Results of Bone Cement Ossiculoplasty

AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, cilt.40, sa.4, ss.512-519, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Otorhinolaryngological, audiovestibular and swallowing manifestations of patients with Niemann-Pick disease Type C

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.80, sa.1, ss.1-4, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Auditory Brainstem Response Measurements in Newborns: Which Electrode Placement Is Better?

Turkish Archives of Otorhinolaryngology, cilt.58, sa.2, ss.112-117, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşitme Cihazı Memnuniyetinde Cihaz Kullanım Süresinin Rolü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.243-253, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkin İşitme Taraması Bulguları

Turkish Journal of Audiology and Hearing Research, sa.2, ss.29-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.48, sa.2, ss.119-124, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dynamic Posturography Rehabilitation Resuts of a Patient with Bilateral Vestibular Loss: a case report

14th Congress of the European Fedaration of Audiology Societies, Lisbon, Portekiz, 22 - 25 Mayıs 2019, cilt.9, ss.104

THE RELATIONSHIP BETWEEN OCULOMOTOR TESTS AND UNILATERAL CHRONIC TINNITUS: PILOT STUDY.

12th Congress of The European Federation of Audiology Societies, 27 - 30 Mayıs 2015, cilt.11, ss.59

Kitap & Kitap Bölümleri

Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller ve Video Baş Savurma Testi

Odyoloji: Klinik Uygulama Protokolleri, Gonca Sennaroğu, Esra Yücel, Meral Didem Türkyuılmaz, Betül Çiçek Çınar, Merve Batuk, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.103-108, 2018