Education Information

Education Information

 • 2018 - 2024 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji A.B.D., Turkey

 • 2013 - 2018 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji A.B.D., Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Gazi University, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Kinolon dirençli ve duyarlı invaziv escherichia coli kan izolatlarında ST131/H30 klon/subklonunun virülans ile ilişkisi

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji A.B.D.