Education Information

Education Information

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Harmanlanmış e-öğrenme ortamı bilgi sistem kalitesinin öğrencilerin psikososyal algılarına etkisinin incelenmesi

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğ.Tek.Eği. Bölümü

 • 2019 Postgraduate

  Bilgi-işlemsel düşünme becerisinin geliştirilmesine yönelik veri görselleştirmenin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi Sustainable Development

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğ.Tek.Eği. Bölümü

 • 2019 Postgraduate

  Yeni nesil öğrenme nesnesi tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğ.Tek.Eği. Bölümü

 • 2018 Postgraduate

  Uzaktan eğitim programlarında üniversite öğrencilerinin eş zamanlı sanal sınıf ortamlarını kullanım niyetlerinin incelenmesi

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğ.Tek.Eği. Bölümü

 • 2018 Postgraduate

  Üniversite öğrencilerinin öğrenme nesneleri kullanımlarının öğrenme nesnesi kabul modeline göre incelenmesi

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğ.Tek.Eği. Bölümü