Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Veteriner Bilimleri

  • Besin Hijyeni ve Teknolojisi

  • Yaşam Bilimleri

  • Çevre Biyolojisi

  • Mikrobiyal Çeşitlilik

  • Mikrobiyoloji

  • Bakteriyoloji

  • Temel Bilimler