Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Pandemi Yönetiminde Çin Modelinin Değerlendirilmesi

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 September 2021 Sustainable Development

Çin'in Afrika Politikası: Yumuşak Güç Yaklaşımı

Uluslararası X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.1071-1090

Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütüne Tam Üyelik İhtimali ve Çin

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, 09 March 2017

Çin'in Yeni İpek Yolu Projesi ve Türkiye

VIII. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet dışı Aktörler, Bursa, Turkey, 28 - 29 November 2016, pp.723-737

Çin’in Suriye Sınavı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sempozyumu 2013, Antalya, Turkey, 27 December 2013

Türk Dış Politikasında Doğu-Batı İkilemi

Gazi Üniversitesi IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 May 2012

Books & Book Chapters

Avrupa Birliği (AB) ve Çin İlişkileri: Stratejik Ortaklık veya Asimetrik Karşılıklı Bağımlılık

in: Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 5, Ermağan İsmail, Özay Mehmet, Keyvan Özlem Zerrin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.161-183, 2022

Hong Kong’un Siyasi Dönüşümü Krizinde ABD ve Çin’in Rolü

in: APAM Çin Çalışmaları-I Tarih, Edebiyat, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Dündar, Merthan; Kirilen Gürhan, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.109-128, 2021

Kazakistan Çok Vektörlü Dış Politikasında Çin

in: Kazakistan, Erol, Mehmet Seyfettin, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.109-131, 2021

Çin'de Sosyal Refah Politikası: Sosyal Yardımların Değerlendirilmesi

in: Dünya Siyasetinde Asya Pasifik 4, Ermağan, İsmail; Özay, Mehmet; Keyvan, Özlem Zerrin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.641-665, 2021

Thucydides Tuzağı'na Karşı Karşılıklı Bağımlılık Kapsamında ABD ve Çin Ekonomik İlişkileri

in: Asya Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar, ÜNGÖR ÇAĞDAŞ, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.139-161, 2020

Türk-Amerikan Ilişkilerinde Asya Rüzgârı: Çin'in Yükselişi ve Ankara-Washington Hattına Etkisi

in: Türk-Amerikan İlişkilerinde Değişen Dengeler – Dün-Bugün –, SIVIŞ, EFE, Editor, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, pp.113-133, 2020

Yumuşak Güç Olarak Doğu Asya Sineması

in: Dünya Siyasetinde Asya- Pasifik 2-3, ERMAĞAN İSMAİL, ÖZAY MEHMET, KEYVAN ÖZLEM ZERRİN, Editor, Nobel, Ankara, pp.379-400, 2020

Çin ve Almanya: 21.Yüzyılda Kapsamlı Stratejik Ortaklık

in: Dünya Siyasetinde Almanya 1, BAĞCI HÜSEYİN,ERMAĞAN İSMAİL,GÜMÜŞ BURAK, Editor, Nobel, Ankara, pp.264-288, 2019

Çin-Latin Amerika İlişkileri

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika-2, Ermağan İsmail, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.459-473, 2018

NATO'nun Avrupa Güvenliğindeki Rolü ve Türkiye Faktörü

in: Sıcak Barış'ın Soğuk Örgütü: Yeni Nato Yeni Tehditler, Konseptler, Arayışlar, Dönüşüm ve Alan Dışı Operasyonlar, Erol, Mehmet Seyfettin, Editor, Barış Kitabevi, Ankara, pp.343-360, 2012

Uluslararası Hukuk Bağlamında Mavi Marmara Krizi

in: Kriz ve Krizler Yönetimi Temel Yaklaşımlar, Aktörler, Örnek Olaylar, Erol, Mehmet Seyfettin, Efegil, Ertan, Editor, Barış Kitap, Ankara, pp.521-536, 2012

Stratejik Ortaklıktan Model Ortaklığa Türk-Amerikan İlişkileri ve BOP

in: Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları Türkiye'nin Güncel Güvenlik Sorunları Ülkeler, Bölgeler, Örgütler, Erol, Mehmet Seyfettin, Editor, Barış Kitap, Ankara, pp.95-118, 2011