Education Information

Education Information

 • 1992 - 1994 Doctorate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya , Turkey

 • 1988 - 1992 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri/ Biyokimya, Turkey

 • 1980 - 1987 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Tay-Sachs hastalığında Heksozaminidaz A alfa-altbirim geninin 'Single Stranded Conformational Polymorphism' yöntemi ile incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1992 Expertise In Medicine

  Bazı sfingolipit depo hastalıklarında prenatal ve postnatal enzimatik tanı yöntemlerinin kurulması

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011Lysosomal diseases

  Health&Medicine , Gordon Research Conference

 • 2009Lipid signalling and disease/FEBS Advanced lecture course

  Health&Medicine , FEBS

 • 200515th ESGLD (European Study Group on Lysosomal Diseases) Workshop

  Health&Medicine , European Study Group on Lysosomal Diseases

 • 1996Structural Analysis of Macromolecules and New Perspectives in Biotechnology

  Health&Medicine , Bilkent Üniversitesi

 • 1991Polimeraz Zincirleme Reaksiyonu (PCR) Temeli ve Tıpta Uygulama Alanları

  Health&Medicine , Ankara Üniversitesi

 • 1988Temel İmmunoloji kursu

  Health&Medicine , Hacettepe Üniversitesi