Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.10, ss.320-338, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Secondary Preservice Mathematics Teachers Views On Mathematical Literacy

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.10, ss.320-338, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of Metacognitive Skills and Van Hiele Levels ofGeometric Thinking through Various Variables

7th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2018), 28 - 31 Ağustos 2018

Analysis of Mental Structures of Students According to Two-Variable Functions' Geometrical Representations

7th INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, Kıev, Ukrayna, 28 Ağustos 2018, ss.232-233

Determining The Relationship Between Motivation And Learning Strategies Of Preservice Teachers: Mathematics Course

International Journal of Arts& Sciences (IJAS)---Int. Conference for Academic Disciplines, Freiburg, Almanya, 29 Kasım 2016

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu V, 30 Nisan - 02 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri