Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi A.B.D., Turkey

 • 1992 - 1996 Postgraduate

  Ankara University, Faculty Of Educatıonal Scıences, Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Özel Eğitim), Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Psychology, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Okulöncesi dönem çocuklarının konuşmalarının akıcılık özelliklerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Aile merkezli erken eğitim programlarına devam eden işitme engelli çocuklarda anne-çocuk etkileşiminin incelenmesi

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English