Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Associate Professor

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate DNA TAMİRİ

 • Undergraduate GELİŞİM BİYOKİMYASI

 • Undergraduate HORMONES

 • Undergraduate SU, BİYOKİMYASAL BAĞLAR, TAMPONLAR

 • Undergraduate KALSİYUM FOFOR MEKANİZMASI-HORMONLAR

 • Doctorate LAB TASARIMI

 • Doctorate İMMUN ÖLÇÜMLER

 • Undergraduate PROTEİN METABOLİZMASI2

 • Undergraduate KARBOHİDRAT METABOLİZMASI

 • Postgraduate KAN BİYOKİMYASI

 • Undergraduate YAŞAMIN FARKLI EVERELERİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER

 • Undergraduate MİNERAL METABOLİZMASI

 • Doctorate REPLİKASYON

 • Undergraduate HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HORMONLARI VE ÖLÇÜMLERİ

 • Undergraduate RENAL FONKSİYON TESTLERİ

 • Doctorate DNA TAMİRİ

 • Undergraduate NOBEL PRIZE

 • Undergraduate LİPİD MATABOLİZMASI

 • Undergraduate LİPİD METABOLİZMASI2

 • Undergraduate KAN BİYOKİMYASI

 • Undergraduate PROTEİN METABOLİZMASI

 • Undergraduate METABOLİZMAYA BAKIŞ

 • Undergraduate BIOENERGETICS

 • Undergraduate KARDİYAK BELİRTEÇLER

 • Undergraduate KARBOHİDRAT METABOLİZMASI2

 • Undergraduate ATP CYCLE

 • Undergraduate DETOXIFICATION MECHANISMS

 • Undergraduate ENZYME AS DIAGNOSTIC MARKER

 • Undergraduate HORMONLAR2

 • Undergraduate TİROİD HORMONLARI

 • Undergraduate STEROİD HORMONLARI

 • Undergraduate KLİBİK BİYOKİMYAYA GİRİŞ

 • Postgraduate PERİFERİK YAYMA

 • Undergraduate PPP YOLU

 • Undergraduate CELL SIGNALING

 • Doctorate METABOLİZMAYA BAKIŞ

 • Postgraduate HORMONLAR

 • Undergraduate KALSİYUM FOSFATLAR, APATİT VE FLOR İÇEREN BİLEŞİKLER

 • Undergraduate SPECTROPHOTOMETRY-PRINCIPLE

 • Undergraduate VÜCUT SIVILARI VE TÜKÜRÜK

 • Undergraduate BİYOENERJETİK 2

 • Doctorate GENLER VE KROMOZOMLAR

 • Doctorate POCT

 • Undergraduate VÜCUT SIVILARI 2

 • Undergraduate KLİNİK BİYOKİMYADA ÖLÇÜM METOTLARI

 • Undergraduate METABOLİZMA II

 • Undergraduate TCA DÖNGÜSÜ

 • Undergraduate LİPİD METABOLİZMASI

 • Postgraduate REKOMBİNASYON

 • Undergraduate VERİ ANALİZİ

 • Undergraduate HORMONLAR

 • Undergraduate YAŞAM VE MOLEKÜLLER

 • Undergraduate BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Undergraduate SIGNAL TRANSDUCTION

 • Undergraduate DETOKSİFİKASYON MEKANİZMALARI

 • Undergraduate TİROİD HORMONLARI VE ÖLÇÜMLERİ

 • Undergraduate LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

 • Undergraduate STEROİD HORMOLAR

 • Undergraduate REPLİKASYON

 • Undergraduate YAŞAMIN FARKLI EVRELERİNDE BİYOKİMYA

 • Undergraduate VÜCUT SIVILARININ KLİNİK BİYOKİMYASI

 • Undergraduate KROMOZOM ANOMALİLERİNE BİYOKİMYASAL BAKIŞ

 • Undergraduate GENLER VE KROMOZOMLAR_TANI METODLARI

 • Undergraduate ADRENAL KORTEKS, MEDULLA HORMONLARI VE ÖLÇÜMLERİ

 • Undergraduate BİYOKİMYASAL BİLEŞİKLERİN YAPI VE FONKSİYONLARI

 • Undergraduate AMİNOASİT METABOLİZMASI

 • Undergraduate METABOLİZMAYA GENEL BAKIŞ

 • Undergraduate METABOLİZMA

 • Undergraduate PFY VE GLUKRONİK ASİT METABOLİZMASI

 • Undergraduate DNA TAMİR MEKANİZMALARI

 • Undergraduate HASTALIKLARIN TEMELİNDE BİYOKİMYASAL MEKANİZMALAR

 • Undergraduate BİYOENERJETİK I

 • Undergraduate OKSİDATİF FOSFORİLASYON

 • Undergraduate TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

 • Undergraduate GENLER VE KROMOZOMLAR

 • Undergraduate KALSİYUM VE FOSFOR METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR

 • Undergraduate BİYOENERJETİK III VE ATP DÖNGÜSÜ