Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans DNA TAMİRİ

 • Lisans GELİŞİM BİYOKİMYASI

 • Lisans HORMONES

 • Lisans SU, BİYOKİMYASAL BAĞLAR, TAMPONLAR

 • Lisans KALSİYUM FOFOR MEKANİZMASI-HORMONLAR

 • Doktora LAB TASARIMI

 • Doktora İMMUN ÖLÇÜMLER

 • Lisans PROTEİN METABOLİZMASI2

 • Lisans KARBOHİDRAT METABOLİZMASI

 • Yüksek Lisans KAN BİYOKİMYASI

 • Lisans YAŞAMIN FARKLI EVERELERİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER

 • Lisans MİNERAL METABOLİZMASI

 • Doktora REPLİKASYON

 • Lisans HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HORMONLARI VE ÖLÇÜMLERİ

 • Lisans RENAL FONKSİYON TESTLERİ

 • Doktora DNA TAMİRİ

 • Lisans NOBEL PRIZE

 • Lisans LİPİD MATABOLİZMASI

 • Lisans LİPİD METABOLİZMASI2

 • Lisans KAN BİYOKİMYASI

 • Lisans PROTEİN METABOLİZMASI

 • Lisans METABOLİZMAYA BAKIŞ

 • Lisans BIOENERGETICS

 • Lisans KARDİYAK BELİRTEÇLER

 • Lisans KARBOHİDRAT METABOLİZMASI2

 • Lisans ATP CYCLE

 • Lisans DETOXIFICATION MECHANISMS

 • Lisans ENZYME AS DIAGNOSTIC MARKER

 • Lisans HORMONLAR2

 • Lisans TİROİD HORMONLARI

 • Lisans STEROİD HORMONLARI

 • Lisans KLİBİK BİYOKİMYAYA GİRİŞ

 • Yüksek Lisans PERİFERİK YAYMA

 • Lisans PPP YOLU

 • Lisans CELL SIGNALING

 • Doktora METABOLİZMAYA BAKIŞ

 • Yüksek Lisans HORMONLAR

 • Lisans KALSİYUM FOSFATLAR, APATİT VE FLOR İÇEREN BİLEŞİKLER

 • Lisans SPECTROPHOTOMETRY-PRINCIPLE

 • Lisans VÜCUT SIVILARI VE TÜKÜRÜK

 • Lisans BİYOENERJETİK 2

 • Doktora GENLER VE KROMOZOMLAR

 • Doktora POCT

 • Lisans VÜCUT SIVILARI 2

 • Lisans KLİNİK BİYOKİMYADA ÖLÇÜM METOTLARI

 • Lisans METABOLİZMA II

 • Lisans TCA DÖNGÜSÜ

 • Lisans LİPİD METABOLİZMASI

 • Yüksek Lisans REKOMBİNASYON

 • Lisans VERİ ANALİZİ

 • Lisans HORMONLAR

 • Lisans YAŞAM VE MOLEKÜLLER

 • Lisans BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Lisans SIGNAL TRANSDUCTION

 • Lisans DETOKSİFİKASYON MEKANİZMALARI

 • Lisans TİROİD HORMONLARI VE ÖLÇÜMLERİ

 • Lisans LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

 • Lisans STEROİD HORMOLAR

 • Lisans REPLİKASYON

 • Lisans YAŞAMIN FARKLI EVRELERİNDE BİYOKİMYA

 • Lisans VÜCUT SIVILARININ KLİNİK BİYOKİMYASI

 • Lisans KROMOZOM ANOMALİLERİNE BİYOKİMYASAL BAKIŞ

 • Lisans GENLER VE KROMOZOMLAR_TANI METODLARI

 • Lisans ADRENAL KORTEKS, MEDULLA HORMONLARI VE ÖLÇÜMLERİ

 • Lisans BİYOKİMYASAL BİLEŞİKLERİN YAPI VE FONKSİYONLARI

 • Lisans AMİNOASİT METABOLİZMASI

 • Lisans METABOLİZMAYA GENEL BAKIŞ

 • Lisans METABOLİZMA

 • Lisans PFY VE GLUKRONİK ASİT METABOLİZMASI

 • Lisans DNA TAMİR MEKANİZMALARI

 • Lisans HASTALIKLARIN TEMELİNDE BİYOKİMYASAL MEKANİZMALAR

 • Lisans BİYOENERJETİK I

 • Lisans OKSİDATİF FOSFORİLASYON

 • Lisans TÜMÖR BELİRTEÇLERİ

 • Lisans GENLER VE KROMOZOMLAR

 • Lisans KALSİYUM VE FOSFOR METABOLİZMASINI DÜZENLEYEN HORMONLAR

 • Lisans BİYOENERJETİK III VE ATP DÖNGÜSÜ