Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2002 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (İngilizce), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans CLINICAL APPROACH TO ACUTE GASTROINTESTINAL INFECTIONS

  • Ön Lisans ERİŞKİNDE ALT SOLUNUM YOLLLARI İNFEKSİYONLARI

  • Ön Lisans LOWER RESPİRATORY TRACT İNFECTİONS İN ADULTS

  • Ön Lisans SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI

  • Ön Lisans CENTRAL NERVOUS SYSTEM İNFECTİONS

  • Ön Lisans Mecburi hizmette ateşli hastaya yaklaşım

  • Ön Lisans AKUT GASTROENTERİTLERE KLİNİK YAKLAŞIM