Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Finite and infinite system gamma ray buildup factor calculations with detailed physics

APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.105, ss.11-14, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Nükleer Enerji ve Nükleer Teknoloji, Geleceğin Enerji Politikalarında Nükleer Enerjinin Yeri ve Önemi

Nükleer Enerji Raporu, Tombakoğlu M.,Ergün Ş.,Atak H.,Çelikten O.Ş.,vd., Editör, Tmmob Fizik Mühendisleri Odası (Fmo), Ankara, ss.9-40, 2011