Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2015 - Devam Ediyor Bütünleşik Doktora

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman A.B.D., Finansal Matematik, Türkiye

  • 2013 - Devam Ediyor Yüksek Lisans

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe/Finans, Türkiye

  • 2008 - 2013 Lisans

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye