Education Information

Education Information

  • 2015 - Continues Doctorate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman A.B.D., Finansal Matematik, Turkey

  • 2013 - Continues Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe/Finans, Turkey

  • 2008 - 2013 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey