Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Forecasting PM10 concentrations using time series models: a case of the most polluted cities in Turkey

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.27, sa.20, ss.25612-25624, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

In-type estimators for the population variance in stratified random sampling

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.49, sa.7, ss.1665-1677, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The family of the bivariate integer-valued autoregressive process (BINAR(1)) with Poisson-Lindley (PL) innovations

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.90, sa.4, ss.624-637, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hartley-Ross type unbiased estimators using the stratified random sampling

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.46, sa.2, ss.293-302, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GRACE Uydusu Zaman Serisinin İstatiksel Yaklaşımlarla Kestirimi

Harita Dergisi, sa.162, ss.25-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New families of unbiased estimators in stratified random sampling

JOURNAL OF STATISTICS & MANAGEMENT SYSTEMS, cilt.21, sa.8, ss.1481-1499, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Examination of industry production index in Turkey with time series method

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.547-554, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENERALIZED FAMILY OF ESTIMATORS VIA TWO AUXILIARY VARIABLES FOR POPULATION VARIANCE

JOURNAL OF RELIABILITY AND STATISTICAL STUDIES, cilt.11, sa.1, ss.67-81, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

NEW UNBIASED ESTIMATORS WITH THE HELP OF HARTLEY ROSS TYPE ESTIMATORS

Pakistan Journal Of Statistics, cilt.32, sa.4, ss.247-260, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markoviyen Optimal Durdurma Probleminin İyileştirilmesi ve İMKB’ de Bir Uygulama

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.51, ss.55-72, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karar ağacı ile Cox karma modeli ve lastik verileri üzerine bir uygulama

İSTATİSTİKÇİLER DERGİSİ:İSTATİSTİK VE AKTÜERYA, cilt.6, ss.41-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PM10 and SO2 predictions for the most polluted station in Ankara

1. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi, 1 - 04 Ekim 2020

Ln Type Estimators under Stratified Random Sampling

International Conference on Applied Mathematics in Engineering, Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018

LN TYPE ESTIMATOR ON ESTIMATING THE FINITE POPULATION VARIANCE IN THE SIMPLE RANDOM SAMPLING

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2018

Hartley-Ross Type Variance Estimators in Simple Random Sampling

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 19 - 25 Eylül 2016, cilt.1863 identifier identifier

Forecasting Industry Production Index in Turkey

ISBIS 2016, BARSELONA, İspanya, 8 - 10 Haziran 2016

Hartley Ross Type Unbiased Estimators Using Stratified Random Sampling

2ND INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, Ankara, Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

Hartley-Ross Type Estimators in Simple Random Sampling

International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM), Rhodes, Yunanistan, 22 - 28 Eylül 2014, cilt.1648 identifier identifier

Karar Ağacı ile Cox Regresyon Modeli ve Bir Uygulama

1. Genç İstatistikçiler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2013

Kitap & Kitap Bölümleri